אופנה

הי זה שוב אני לולון אופנתי לא אופנתי א אופנתי אופנתי אופנתי